1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Otazníky nad Slunečními lázněmi

Jindřich Berounský, zastupitel za Změnu pro Jablonec

Stavba Slunečních lázní z roku 1927 je důmyslně situována podle slunečního svitu a svojí funkčností, atmosférou i konfigurací v terénu si ji oblíbily generace Jablonečanů i návštěvníků města, že se jich tam setkává až moc.

Lokalita představuje zároveň výkladní skříň přehrady zejména při pohledu ze Mšena a jeho paneláků.

Návrh nového slunečního pavilonu a „místa setkávání“ má ambice navázat na současné trendy v kultuře a architektuře, ale představuje „krabičku“, vyčnívající nad horizont pobřežní zeleně, a tvarem narušuje přírodní zákoutí, se kterým splývá stávající přízemní objekt.

Ten se namísto potřebné renovace stal trnem v oku bývalému politickému vedení města už v září roku 2013, když „potichu“ vzniklo zadání obnovy území Slunečních lázní a okolí jako podklad pro zpracování architektonické studie. Přestože jde o veřejný prostor (viditelný z celého pobřeží Mšena i hráze), nekonala se žádná architektonická soutěž a došlo k přímému zadání architektonické studie architektu Stolínovi. Jeho návrh je zajímavý, pro město však nejnákladnější (10 mil. Kč) a neplní všechny funkce stávajícího areálu. Sluneční pavilon by určitě našel uplatnění např. v zeleném prostoru mezi Tajvanem a Průběžnou ulicí.

Většina těch, kteří Sluneční lázně navštěvují, si přeje jejich obnovu a zachování, případně návrh jiné, modernější podoby architekta Šťastného za cca 3 mil. Kč, využívající stávající půdorys objektu a nadále plnící jeho funkce. To se lze dočíst v knize názorů návštěvníků Slunečních lázní. Ač jsou tito stále přehlíženi, nepodřídí se těm, kteří stojí za zadáním, odepisujícím stávající objekt tendenčními, nepravdivými a zavádějícími údaji.

Bez odborného posudku a náležité prohlídky je areál Slunečních lázní nepravdivě hodnocen jako havarijní s poukazem na neuspokojivý stav a chaotické uspořádání vybavení, což způsobilo samo město, které svým neseriózním postojem neumožňuje odpovídající obnovu a investovat stávajícímu provozovateli.

Zadání tak nepravdivě uvádí, že rekonstrukce nepřichází v úvahu a finanční náročnost opravy a celkové sanace by nepřinesla očekávaný efekt. Jde přitom o cca 1,4 mil. Kč, postupně investovatelných samotnými provozovateli při dlouhodobější perspektivě. Město by to nestálo nic, zatímco případný nový pavilon by byl nejen zainvestován, ale také dotován z městských prostředků, jak slíbil pan primátor na besedě s občany a architektem Stolínem 8.4. t.r. v Eurocentru.

Jindřich Berounský
zastupitel Změny pro Jablonec

Sluneční lázně v Jablonci nad Nisou

Komunální volby 2014

Volební noviny co jste možná nevěděli

Volební noviny Změny pro Jablonec