1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Naše priority pro komunální volby 2014

Pro letošní komunální volby jsme připravili 13 priorit. Každá představuje zásadní bod našeho programu a více či méně navazuje na Desatero dobré správy Jablonce, což jsou principy, které v politice prosazujeme. K tomuto desateru se mohou přihlásit všechny kandidující strany.

Jablonec pro všechny, nejen pro VIP

Budeme prosazovat zájmy všech občanů města před zájmy vybraných jednotlivců. Přerušíme dlouholeté korupční vazby místních politiků na preferované podnikatele.

Už žádné tajnosti, informace jsou základ

Naším hlavním cílem je otevřené a transparentní město, které občanům poskytuje maximum informací a efektivně zapojuje širokou veřejnost do rozhodování.

Participativní rozpočet

Pro jednotlivé čtvrti vyčleníme odpovídající částky z rozpočtu města a dáme občanům pravomoc rozhodovat, jaké projekty se budou v jejich čtvrti realizovat.

Definitivní konec hazardu

Dohlídneme na uzavření všech heren a kasin podle platné vyhlášky města o regulaci hazardu. Budeme kontrolovat její dodržování a bránit všem snahám o její zvrácení.

Sport není jen fotbal

Nabízíme spravedlivější rozdělení peněz na sport a volnočasové aktivity pro mládež podle úspěšnosti, počtu členů a míry aktivity, nikoli podle provázanosti funkcionářů.

Teplárna bez tajemství, revitalizace bez pochybností

Teplárna 100% vlastněná městem musí být 100% transparentní. Revitalizaci sítě CZT nesmí zastínit žádné pochybnosti, jinak skončí fiaskem.

Levné teplo a nezadlužené město

Nároky revitalizace sítě CZT na rozpočet města snížíme zapojením třetích subjektů, aby tento projekt neohrozil budoucí investiční rozvoj města.

Rozum místo megalomanství

Prosazujeme úsporná, citlivá a efektivní řešení a předkládání variant (vč. nulových) před projekty jako západní tangenta přes Srnčí důl, jižní obchvat či Sluneční pavilon.

Městský architekt

Poradní sbor architektů pracujících po večerech bez osobní odpovědnosti nahradíme městským architektem na plný úvazek s jasnou pravomocí a odpovědností.

Zodpovědný územní rozvoj

Omezené zastavování volné krajiny umožní zachovat to nejcennější, bezprostřední spojení s přírodou. Centrum města oživí jen návrat obyvatel, podnikatelů a obchodů.

Tramvaj do centra

Pro oživení centra města a kvalitní provázanost veřejné dopravy budeme prosazovat dovedení tramvaje do oblasti Dolního náměstí, nebo na autobusové nádraží.

Ne privatizaci nemocnice

Péče o zdraví není business, ale veřejný statek. Pohlídáme, aby bezproblémově fungující jablonecká nemocnice zůstala 100% vlastněná městem.

Navážeme na to, co funguje

Ve školství, kultuře, sociální péči nebo prorodinné politice navážeme na dosavadní práci a budeme usilovat o další zlepšení, která jsou podle nás možná.

Komunální volby 2014

Volební noviny co jste možná nevěděli

Volební noviny Změny pro Jablonec